Hobi One Kanopi

Solar Plexus

SOLAR PLEXUS Budo içerisindeki mistik anlatımlarda saldırıların hedef bölgesi olarak ilk akla gelen kelimelerden biridir “Solar plexus”;…

…EsaTTanören…